JUDr. Pavel Dukát

JUDr. Pavel Dukát

Na Pankráci 1618/30
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 66235910

Informace o kanceláři JUDr. Pavel Dukát

Právník Praha 4 - Nusle

 

JUDr. Pavel Dukát poskytuje odborné služby a poradenství ve všech běžných oblastech práva a to jak pro fyzické, tak i právnické osoby nejen z Prahy a okolí. Prioritou advokátní kanceláře jsou kvalitně a profesionálně odvedené právní služby dle individuálních potřeb každého klienta.

 

V oblasti občanského práva advokát poskytuje mimo jiné: 

  • právní poradenství, včetně přípravy a sepsání kupních, darovacích či jiných smluv souvisejících s nabýváním vlastnického práva k movitým věcem či nemovitostem (pozemky, stavby, byty), včetně zastoupení klienta v řízení před příslušnými úřady
  • právní ochrana klientů před neoprávněnými zásahy třetích osob do výkonu jejich vlastnického práva, či jiného užívacího práva k movitým či nemovitým věcem
  • řešení sousedských sporů
  • právní poradenství, zastupování klientů při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k movitým a nemovitým věcem
  • zastupování klientů v dědickém řízení
  • příprava a vyhotovování návrhů smluv, právní analýza a připomínkování smluv

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Pavel Dukát 

Na Pankráci 1618/30

140 00 Praha 4 - Nusle

Telefon: +420 261 001 140

Email: paveldukat@post.cz

Cena za služby JUDr. Pavel Dukát

Dle advokátního tarifu.

Kde nás najdete?